Kallelse till extra årsmöte med RFSL Umeå

RFSL

Kallelse till extra årsmöte med RFSL Umeå

 

Datum: Tisdagen den 22 MaJ

Tid: kl 17.30

Plats: RFSL Umeås lokaler på Kungsgatan 42 i Umeå

 

Då det på ordinarie årsmöte inte valdes in en kassör kallar styrelsen nu till extra insatt årsmöte för att välja denna post. Alla som är medlemmar har yttrande- och rösträtt i frågan. Valberedningen kommer att presentera ett förslag på kassör, är du intresserad av att veta mer om uppdraget eller nominera dig själv eller någon annan, skriv till valberedning@umea.rfsl.se

 

Dagordning för extra årsmöte

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets är behörigt utlyst.
 4. Val av årsmötespresidium
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Val av kassör
 11. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 12. Mötets avslutande

Varmt välkommen önskar styrelsen för RFSL Umeå