Årsmöte 24 mars

RFSL

Varmt välkommen till RFSL Umeås årsmöte den 24 mars kl 19 som hålls digitalt via Zoom. All information samt dagordning hittar du här:

Årsmöte RFSL Umeå

Datum: onsdag 24 mars 2021

Tid: kl 19.00

Plats: Zoom

https://umu.zoom.us/j/63183419167?pwd=dWc1aWl2UjUyZGsvQTN1Q1BpMGFUQT09

Meeting ID: 631 8341 9167

Passcode: 123456

Om du vill skicka in en motion* så ska den vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet (24 februari). Du kan skicka in din motion på umea@rfsl.se eller till RFSL Umeå, Kungsgatan 42, 90325 Umeå. Har du frågor, till exempelvis om hur Zoom fungerar, kan du också skicka ett mejl till oss.

Styrelsen kommer att publicera handlingar för de ärenden som ska behandlas på årsmötet på RFSL Umeås hemsida www.umea.rfsl.se senast två veckor innan årsmötet.

Dagordning för årsmötet finns längst ner i detta mejl.

Varmt välkommen önskar styrelsen för RFSL Umeå

Vi söker en ny ordförande!

Vill du vara med och leda RFSL Umeå och driva hbtqi-arbetet i Umeå framåt? Då har du chansen nu när vi söker en ny ordförande. Eller vet du någon annan som skulle passa i rollen? Hjälp oss gärna att sprida ordet. Vi söker också efter fler ledamöter till styrelsen. Är du intresserad mejla snarast till valberedning@umea.rfsl.se

Welcome to the RFSL Umeå Annual Meeting 2020!

Date: Wednesday 24th mars

Time: 19.00

Location: Zoom

https://umu.zoom.us/j/63183419167?pwd=dWc1aWl2UjUyZGsvQTN1Q1BpMGFUQT09

Meeting ID: 631 8341 9167

Passcode: 123456

If you wish to submit a motion *, it must be handed to the board no later than four weeks before the annual meeting (24th february). You can submit your motion* at umea@rfsl.se or to RFSL Umeå, Kungsgatan 42, 90325 Umeå.

The Board will publish all relevant documents for the annual meeting on RFSL Umeå’s website www.umea.rfsl.se no later than two weeks before the annual meeting.

Should you or someone you feel fit in the board, the nomination committee or other trusts? Then send an email to the nomination committee: valberedning@umea.rfsl.se

Agenda for the annual meeting can be found at the bottom of this email. Pleas contact us through email with any question you might have.

Warm welcome wishes the board of RFSL Umeå

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium:
 5. – Mötesordförande,
 6. – Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Propositioner:
  1. Antagande av stadgar
  2. Fastställande av verksamhetsplan
  3. Budget för verksamhetsåret
 15. Motioner
 16. Val av styrelse:
 17. – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen,
 18. – Ordförande,
 19. – Kassör,
 20. – Övriga ordinarie ledamöter,
 21. – Ersättare
 22. Val av kongressombud
 23. Val av valberedning
 24. Val av revisorer
 25. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 26. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 27. Mötets avslutande.