Årsmöte 28 mars 2022

RFSL

Varmt välkommen till RFSL Umeås årsmöte den 28 mars kl 19 som hålls digitalt via Google Meet.

Årsmöte RFSL Umeå

Datum: måndag 28 mars 2022

Tid: kl 19.00

Plats: Google Meet

 

Om du vill skicka in en motion* så ska den vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet (28 februari). Du kan skicka in din motion på umea@rfsl.se eller till RFSL Umeå, Kungsgatan 42, 90325 Umeå.

Har du frågor, till exempelvis om hur ett årsmöte fungerar, kan du också skicka ett mejl till oss.

Styrelsen kommer att publicera handlingar för de ärenden som ska behandlas på årsmötet här på RFSL Umeås hemsida www.umea.rfsl.se senast två veckor innan årsmötet.

Dagordning för årsmötet är utskickade till alla medlemmar. Hör av dig till styrelsen via umea@rfsl.se om du är ny medlem, eller vill bli medlem, och inte fått utskicket.

Vi söker dessutom folk till nya styrelsen!

Vill du vara med och leda RFSL Umeå och driva hbtqi-arbetet i Umeå framåt? Kom och var med! Föreningen står inför en nystart och mycket pepp finns på att anordna olika aktiviteter. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen, mejla snarast till valberedning@umea.rfsl.se

Varmt välkommen önskar styrelsen för RFSL Umeå

//

ENGLISH

Welcome to the RFSL Umeå Annual Meeting 2020!

Date: Monday 28th mars

Time: 19.00

Location: Google Meet

If you wish to submit a motion *, it must be handed to the board no later than four weeks before the annual meeting (28th february). You can submit your motion* at umea@rfsl.se or to RFSL Umeå, Kungsgatan 42, 90325 Umeå.

The Board will publish all relevant documents for the annual meeting here on RFSL Umeå’s website www.umea.rfsl.se no later than two weeks before the annual meeting.

Agenda for the annual meeting has been sent to all members. Are you a new member, or want to become a member, and didn’t recieve the agenda – please contact us at umea@rfsl.se

Please contact us through email with any other question you might have.

We are also looking for people to join the board!
Do you wish to get involved and work for lgtbqi rights? Join us! Send an e-mail to valberedning@umea.rfsl.se 

Warm welcome!
/The board of RFSL Umeå