Årsmöteshandlingar 24 mars

RFSL

Följande handlingar kommer att behandlas vid RFSL Umeås årsmöte 24 mars 2020

Bokslut
Budgetförslag 2021
Ekonomisk berättelse 2020
motion från valberedningen
Proposotion Upplösning av avdelningen
Revisorsberättelse
Stadgar för RFSL Umeå
verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021