Dokument inför Årsmöte 2023

RFSL

Här låg alla dokument som behövdes inför Årsmötet 9 mars 2023.

 

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Årsbokslut 2022

Ekonomisk berättelse 2022

Budget 2023

Stadgar för RFSL Umeå