Handlingar till årsmöte 2018

RFSL

Handlingar inför RFSL Umeås årsmöte 2018

Förslag till budget för 2018: Budget 2018 – Budget till pdf

Förslag till verksamhetsplan 2018: VP 2018 RFSL Umeå_senaste

Verksamhetsberättelse 2017: verksamhetsberättelse 2017