OBS! UPPDATERING INFÖR ÅRSMÖTET

RFSL

UPPDATERING PÅ GRUND AV RÅDANDE LÄGE!

RFSL Umeås årsmöte

Den 25 mars kl 18.00

Hej medlemmar!

På grund av de rådande omständigheterna kommer RFSL Umeås årsmöte att ske online istället. Mötet kommer att ske via programmet Zoom, som går att ladda ner till dator eller smartphone.

Följ denna länk för att ladda ner programmet på din dator: https://zoom.us/download
Klicka därefter på ”Download” för att ladda ner programmet.

När mötet kommer starta igång och du vill delta via dator klickar du på följande länk för att delta på mötet:
https://us04web.zoom.us/j/6227945795

Om du istället vill delta via din smartphone söker du på ”Zoom” på App Store eller Google Play. Efter att appen är nedladdad skriver du in följande kod för att delta på mötet: 622 794 5795

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar gällande Zoom eller annat. Ni når oss antingen via mejl umea@rfsl.se eller på RFSL Umeås facebook-sida

Vi ser fram emot att ha mötet med er, trots att det nu kommer att ske online istället. Ta hand om er så hörs vi på onsdag den 25/3 kl. 18.00.

Under årsmötet ska vi besluta om verksamheten föra 2020 och vilka som ska leda föreningen under året.

Årsmötet är också ett tillfälle att få en inblick i vad föreningen har gjort under 2019. Du kanske är nyfiken på vår verksamhet eller vill engagera dig? Alla nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Handlingar till årsmötet:

Dagordning för årsmötet:

§1 Årsmötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
§4 Val av årsmötespresidium:
– Mötesordförande,
– Mötessekreterare
§5 Val av protokolljusterare
§6 Val av rösträknare
§7 Fastställande av dagordningen
§8 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
§9 Revisorernas berättelse
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Propositioner
§13 Antagande av stadgar
§14 Fastställande av verksamhetsplan
§15 Budget för verksamhetsåret
§16 Motioner
§17 Val av styrelse:
– Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen,
– Ordförande,
– Kassör,
– Övriga ordinarie ledamöter,
– Ersättare
§18 Val av kongressombud
§19 Val av valberedning
§20 Val av revisorer
§21 Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
§22 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
§23 Mötets avslutande

Har ni några frågor eller funderingar? Maila umea@rfsl.se

Med vänlig hälsning,

RFSL Umeås styrelse