Arkiv: RFSL Umeå skriver samarbetsavtal med Umeå kommun

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) Umeå ska utbilda kommunens familjehem och socialsekreterare som arbetar med familjehem. Detta för att bredda kompetensen i HBTQ-frågor.

Vid sammanträdet i Umeå kommuns individ- och familjenämnd den 21 Juni skrevs en samverkansöverenskommelse mellan RFSL  och kommunen om utbildningsinsatser under två år.

– Det är glädjande och viktigt att Umeå kommun vill säkerställa att det finns kunskap och kompetens inom HBTQ-området hos de som arbetar med familjehem. För våra medlemmar är det viktigt att alla typer av familjekonstellationer har möjlighet att bli familjehem. Det är också viktigt att HBTQ-personer, oavsett ålder, får ett bra bemötande inom Umeå kommuns familjehemsverksamhet, säger Tove Liliequist, styrelseledamot i RFSL Umeå.

Socialsekreterarna som arbetar med familjehem kommer att utbildas av RFSL och de familjehem som är knutna till kommunen kommer ta del av en två timmars föreläsning.

– Det finns flera skäl till att vi ingår detta samarbete med RFSL. Dels vill vi öka vår kompetens i HBTQ-frågor men vi vill också hjälpa till att bryta normen för vem som kan bli familjehem. Vi vill att så många som möjligt med olika bakgrund ska söka till att bli familjehem och att RFSL hjälper oss med det är jättebra, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden fortsätter:

– Att individ- och familjenämnden nu får möjlighet att samarbeta med RFSL kommer att berika och höja kunskapen om HBTQ (A, P, L*) vilket är en helt nödvändigt för Umeås socialsekreterare och familjehem. För Umeå kommun betyder det här en rejäl kvalitetshöjning, säger hon.

RFSL Umeås styrelsen ser mycket positivt på det kommande samarbetet och hoppas även på att det kan utvidgas i framtiden.