Utbildar-utbildning

RFSL

RFSL Umeå söker utbildare!

Vi behöver utöka vår utbildargrupp och söker därför dig som vill komma igång och utbilda yrkesverksamma och andra vuxna i RFSL:s namn.
RFSL Umeås utbildningar gör skillnad för hbtq-personer genom att stärka uppdragsgivarnas kunskap och förutsättningar att utveckla sina verksamheter
Som utbildare:
 kommer du framför allt att arbeta med kortare utbildningsuppdrag och själv eller tillsammans med andra utbildare planera, genomföra och utvärdera olika utbildningsinsatser.
 Ha löpande kontakt med uppdragsgivare.

För att delta i utbildningen ska du:

 ha viss kunskap om normer kopplat till kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning och/eller om normkritisk pedagogik
 ha kännedom om hbtq-personers livssituation
 vara trygg och bekväm med att prata inför en grupp
 ha erfarenhet i att exempelvis hålla utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier
 dela RFSL:s värderingar (se RFSL:s principprogram:https://www.rfsl.se/om-oss/organisation/styrdokument/)

För att bli utbildare genomgår du en heldagsutbildning den 11 november. Efter utbildningen kommer du att erbjudas utbildningsuppdrag i mån av tillgång och du arvoderas då för de timmar du utbildar.

Utbildningen för utbildare ger grundläggande kunskap om:

 Begrepp
 Normer, heteronormen och normkritik
 Ett hbtq-kompetent bemötande

När: Lördagen den 11 nov kl 9.00-16.00
Plats: RFSL Umeås lokaler
Tillgänglighet: Allmänna fastighetshissar anpassade för rullstol finns.
Anmälan: Max antal deltagare på kursen är 15 stycken varav hälften är reserverade för personer i Umeå och omnejd, resterande platser fördelas på deltagare från Norrlänen.

Du eller avdelningen betalar själv resor och ev boende men utbildningen är kostnadsfri.

Är du intresserad av utbildningen? Anmäl dig via anmälningslänken senast senast den 4
november.
https://goo.gl/forms/TeEvwTLapyMcrGwF2

Frågor? Skicka ett mejl till klara.nygren@umea.rfsl.se
Varmt välkomna!