Vill du delta på nästa styrelsemöte?

RFSL

Alla medlemmar är välkomna att lyssna och delta i diskussioner på föreningens styrelsemöten. Just nu genomförs mötena digitalt. Hör gärna av dig till oss på mail: umea@rfsl.se för mer information om nästa möte.