Ge en gåva

RFSL

Insamlingsstiftelsen RFSL stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtqi-personer rättigheter. Många verksamheter och projekt skulle inte kunna genomföras utan stöd från privatpersoner, organisationer och företag. Förutom att RFSL har lång erfarenhet av att driva och stötta projekt så granskas vi även av stiftelsen för insamlingskontroll.

Insamlingsstiftelsens 90-konton, till vilka donation kan inbetalas, är:

Bankgiro: 900-4086
Plusgiro: 900408-6
Swish: 123 900 40 86

90 Konto logga

Vad är insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen RFSL har startats för att samla in pengar för arbetet för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och världen. Du bestämmer själv hur mycket du ska ge – vi ser till att varje krona gör nytta.

Så vet du att pengarna hamnar rätt

Insamlingsstiftelsen RFSL har ett så kallat 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll (öppnas i nytt fönster) utöver den granskning som sker av Insamlingsstiftelsen RFSL:s auktoriserade revisore. Svensk Insamlingskontroll förfogar över alla sjusiffriga Plusgirokonton som börjar på 90.

Endast föreningar som godkänns av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto. För givaren är det en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går dit de ska. Regeln är att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till kärnverksamhet. Maximalt 25 procent får gå till administration.

Vad gör Insamlingsstiftelsen RFSL?

Stiftelsen stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtqi-personer rättigheter. Detta görs bland annat genom att delfinansiera långsiktiga kapacitetsuppbyggande projekt för hbtqi-rörelsen i olika delar av värden till exempel Uganda och Indonesien. Andra saker som stiftelsen gör är att bidra till att bygga upp en ”nödfond” för situationer där säkerhetsläget gör att hbtqi-aktivister på kort tid behöver evakueras, få stöd till advokatkostnader osv.

I Sverige jobbar stiftelsen bland annat med att finansiera socialt och juridiskt stöd till hbtqi-flyktingar och nyanlända. Stiftelsen samarbetar också med stöd verksamheter för unga hbtqi-personer genom projektet hbtqkojan.

Vem står bakom Insamlingsstiftelsen?

Insamlingsstiftelsen RFSL instiftades av RFSL:s förbundsstyrelse och är registrerad sedan 2013. Ändamålet är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning. Insamlingsstiftelsen följer de regler som gäller för 90-konto.

Hur vet jag att pengarna används korrekt?

Alla beslut om att dela ut pengar från stiftelsen tas av Insamlingsstiftelsen RFSL:s styrelse. Insamlingsstiftelsen följer de regler som gäller för 90-konto.

Vilka sitter med i stiftelsens styrelsen?

Johnny Kroneld Federley, ordförande.
Helena Westin, vice ordförande
Maria Sjödin, ledamot
Joachim Höggren, ledamot
Lovise Haj Brade, suppleant
Peter Sidlund Ponkala, suppleant

Kontakt

E-post: stiftelsen@rfsl.se
Telefon: 08-50 162 900