Om oss

RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL Umeå arbetar för ett hbtq-personers rättigheter i Umeå och södra Västerbotten. RFSL har funnits i Umeå sedan 1972.

I Umeå jobbar vi med bland annat HIV-prevention, normkritiska utbildningar, Newcomers och ungdomsverksamheten Marsha.

Årsmötet är det högsta beslutande organet i RFSL Umeå. Styrelsen för RFSL Umeå planerar och utför aktiviteter och tar beslut om RFSL Umeås politik, aktiviteter, åtgärder och samarbeten i enlighet med instruktionerna från årsmötet och RFSLs stadgar.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden. Medlemmar är välkomna på styrelsemöten. Vill du komma i kontakt med oss får du gärna maila umea@rfsl.se

För att veta mer om vad vi  gör, läs under menyn ‘Verksamhet’.

Vi är en medlemsorganisation som är här för och drivs av medlemmar, bli medlem här http://www.rfsl.se/bli-medlem-hos-oss/