Om oss

RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter – arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige. RFSL Umeå arbetar för ett HBTQ-vänligare Västerbotten! RFSL har funnits i Umeå sedan 1972 och RFSL i Sverige sedan 1950.

I Umeå jobbar vi med bland annat HIV-prevention, norm-kritiska utbildningar och Newcomers.

Årsmötet är det högsta beslutande organet i RFSL Umeå. Styrelsen för RFSL Umeå planerar och utför aktiviteter och tar beslut om RFSL Umeås politik, aktiviteter, åtgärder och samarbeten i enlighet med instruktionerna från årsmötet och RFSLs stadgar.

För att veta mer om oss se menyn ‘Verksamhet’.

Vi är en medlemsorganisation som är här för och drivs av medlemmar, bli medlem här http://www.rfsl.se/bli-medlem-hos-oss/

 

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.