Dokument till årsmöte 2019

Om ossRFSL

Nedan hittar du dokument inför årsmöte som hålls den 25 mars kl 18.00 på Kungsgatan 42. 

 

verksamhetsberättelse 2018

VP 2019 RFSL Umeå (1)

 

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse RFSL Umeå 2018

Resultatrapport 2018 (uppdaterad)

Balansrapport 2018

 

Stadgar för RFSL Umeå

Utkast Budget 2019 – Budget till pdf (1)