Utbildning och föreläsningar

RFSL

RFSL Umeå erbjuder hbtqi-utbildning till verksamheter, organisationer och  företag som vill öka sin hbtqi-kompetens och bedriva ett aktivt jämlikhetsarbete.

Alla våra utbildningar är målgruppsanpassade och vi skräddarsyr utbildningen utifrån era behov. Teman som kan ingå i utbildningarna är:

  • öppenhet och bemötande
  • arbetsmiljö och diskrimineringsbegreppet
  • hbtq-begrepp och normers konsekvenser
  • sexualitet och hälsa
  • aktuell lagstiftning

Interaktion och deltagande präglar utbildningarna som består av föreläsningar, filmer, olika övningar och gruppdiskussioner. Eftersom en stor del av utbildningen bygger på samtal och reflektion rekommenderar vi en halv- eller heldagsutbildning men vi erbjuder också kortare inspirationsföreläsningar.

Har du  frågor kring våra utbildningar? 

Maila till umea@rfsl.se