Utbildning och föreläsningar

RFSL

För att vi ska uppnå ett samhälle där alla behandlas likvärdigt oavsett könsidentitet och sexuell orientering krävs kunskap. RFSL erbjuder utbildningsinsatser av utbildare med gedigna kunskap i hbtq och normkritik. Kunskap om normer och dess följder samt arbete mot en mer inkluderande arbetsplats, utan trakasserier och diskriminering, leder till friskare och mer engagerade medarbetare. Forskning visar även att arbete med jämlikhet och inkludering ökar den ekonomiska tillväxten och utvecklingen inom verksamheter.
Alla våra utbildningar är målgruppsanpassade och vi skräddarsyr utbildningen utifrån just era behov. Teman som vi berör är bland andra öppenhet och bemötande, arbetsmiljö och diskrimineringsbegreppet, hbtq, normkritik samt sexualitet och hälsa. Interaktion och deltagande präglar utbildningarna som består av föreläsningar, filmer, olika övningar och gruppdiskussioner. Vi anpassar utbildningarna utifrån den tidsram som är möjlig för er. Eftersom en stor del av utbildningen bygger på samtal och reflektion rekommenderar vi en halv- eller heldag men vi erbjuder också föreläsningar som inslag i till exempel temadagar.

För vidare information kontakta oss på RFSL Umeå
umea@rfsl.se