Samarbeten

VerksamhetRFSL

Sedan några år tillbaka har vi i dom nordliga regionerna ett närmare samarbete för att bättre kunna främja homosexuella, bisexuella och transpersoners situation i Norrland.
Till dom nordliga avdelningarna räknas RFSL Nord (Piteå), RFSL Umeå, RFSL Sundsvall, RFSL Östersund och RFSL Gävleborg.
Samarbetet innebär bland annat att vi träffas en gång per år för att höra hur de andra avdelningarna arbetar, utvärdera samarbetet och hur vi kan hjälpa varandra att förändra på bästa möjliga sätt.