Engagera dig!

RFSL

In English below.

Kul att du vill engagera dig! RFSL Umeås verksamhet bygger på medlemmars engagemang. Är du sugen på att arbeta politiskt, starta upp en social verksamhet, arrangera en fest, filmvisning, bokcirkel eller någonting helt annat så hör av dig till oss på umea@rfsl.se!

 

Familjepolitisk arbetsgrupp / Regnbågsfamiljer

De senaste åren har det funnits ett aktivt familjepolitiskt arbete inom RFSL Umeå. Arbetsgruppen har fokuserat framförallt på frågor som rör föräldraskap och möjligheterna att bli förälder. Under hösten 2017 startades sociala mötesplatser för regnbågsfamiljer upp, och de senare åren har verksamheten varierat. 

Vill du få mer information om föreningens arbete med familjepolitiska frågor? Vill du vara med och planera sociala mötesplatser och aktiviteter för regnbågsfamiljer och hbtqi-personer med barn, ordna föreläsningar om olika vägar till föräldraskap eller arbeta med påverkansarbete? 

Skriv till styrelsen på umea@rfsl.se så sätts du i kontakt med någon i arbetsgruppen!

Newcomers
Newcomers är ett nätverk för nyanlända, asylsökande och papperslösa hbtqi-personer. De senaste åren har vi haft träffar ungefär varannan vecka på vår lokal i Umeå då vi umgåtts, lagat mat, sett på film, arrangerat workshops i olika ämnen såsom sexuell hälsa och annat. Inom Newcomers har vi även kunnat erbjuda rådgivning för asylsökande hbtqi-personer. Just nu ligger tyvärr denna verksamhet på is. Tveka inte att höra av dig till styrelsen med frågor eller idéer: umea@rfsl.se

//

Great that you want to get involved! Everything RFSL Umeå does starts as an idea from our members. If you want to work politically, arrange social activities, throw a party, movie night, lecture and something else, contact us at umea@rfsl.se! 


Queer parenting / Queer family structures
There is a small group within RFSL Umeå focusing on questions and politics regarding queer parenting. If you want to join this group, contact umea@rfsl.se 

Newcomers
Newcomers is a group within RFSL for LGBTQI people and refugees who are newly arrived in Sweden. In Umeå this group is unfortunately paused at the moment. Don’t hesitate to contact us with questions at umea@rfsl.se, or read more HERE!