Engagera dig!

RFSL

In English below.

Kul att du vill engagera dig! RFSL Umeås verksamhet bygger på medlemmars engagemang. Är du sugen på att arbeta politiskt, starta upp en social verksamhet, arrangera en fest eller någonting helt annat så hör av dig till oss på umea@rfsl.se! På den här sidan postar vi även aktuella volontäruppdrag.

 

Familjepolitisk arbetsgrupp söker volontärer

 Den familjepolitiska arbetsgruppen inom RFSL Umeå fokuserar framförallt på frågor som rör föräldraskap och möjligheterna att bli förälder. Under hösten 2017 startar vi upp sociala mötesplatser för regnbågsfamiljer, en helgdag i månaden. Vi vill också ordna föreläsningar och samtal som riktar sig till hbtq-personer som är eller vill bli föräldrar och driva familjepolitiska frågor.

Vi söker nu volontärer som vill vara med i arbetsgruppen. Som volontär bestämmer du själv i vilken utsträckning du vill vara aktiv och vilken typ av aktiviteter du själv vill vara med och arrangera. Det kan handla om att delta och planera de sociala mötesplatsen, ordna föreläsningar om olika vägar till föräldraskap eller uppvakta politiker, organisationer eller mottagningar.

Är du intresserad av att vara mes eller vill du veta mer får du gärna maila Klara på klara.nygren@umea.rfsl.se eller Tove på tove.liliequist@umea.rfsl.se

Newcomers söker volontärer
Newcomers är ett nätverk för nyanlända, asylsökande och papperslösa hbtq-personer. Vi har träffar varannan vecka på vår lokal i Umeå då vi umgås, lagar mat, ser på film, arrangerar workshops i olika ämnen såsom sexuell hälsa och annat. Som volontär i Newcomers hjälper du till med det praktiska runt träffarna men kan också fungera som kontaktpersoner för en eller flera medlemmar och kan då hjälpa till med exempelvis myndighetskontakter och stöd. Vi söker främst dig som själv identifierar dig som hbtq+. Det är en fördel om du har kunskaper i fler språk än svenska och engelska och/eller egen erfarenhet av asylprocessen men inget krav. Kontakta newcomers@umea.rfsl.se för mer info.

Great that you want to get involved! Everything RFSL Umeå does comes from our members. If you want to work politically, start social activities, throw a party and something else, contact us at umea@rfsl.se! On this site we will also post current volunteer opportunities. 

Newcomers is seeking volunteers
Newcomers is a network for newly arrived, asylum seeking and undocumented LGBTQ-people. We have meetings every other week at out office in Umeå where we hang out, cook, watch movies, arrange workshop on different topics like sexual health, among other things. As a Newcomers volunteer you will help with the practical stuff around the meetings but also function as a contact person for one or more of the members and help with, for example, contact with authorities and support. We are mostly looking for those who identify as LGBTQ+ themselves. It is positive if you have more language skills other than Swedish and English and/or if you have own experience of the asylum process but not a requirement! Contact newcomers@umea.rfsl.se for more info.