Medlemsfrågor

Hej medlem!

Kontakta oss om du har frågor om ditt medlemskap:

Frågor om verksamheten i Umeå och Västerbotten, kontakta: umea@rfsl.se

Vill du engagera dig i styrelsen för RFSL Umeå? Kontakta: valberedning@umea.rfsl.se

Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem? Är det några uppgifter som är ofullständiga, missvisande eller felaktiga? Kontakta: medlemskap@rfsl.se

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta: forbund@rfsl.se