Hiv och hälsa

VerksamhetRFSL

In English further down.

SVENSKA
Sex kan vara härligt och kul! Genom att skaffa dig kunskap, praktisera säkrare sex och testa dig för könssjukdomar kan du ha sex på precis det sättet du vill! Du kan läsa mer om sex, testning och hiv/STI nedan eller på Sexperterna.org!

Hiv-testning?

Att testa sig för hiv är gratis och du har rätt att göra det anonymt. Tidigast sex veckor efter misstänkt smittillfälle kan du få ett tillförlitligt svar. När du testar dig för en STI, en sexuellt överförbar infektion, ska vårdpersonalen fråga dig kring din sexuella praktik. Om de inte gör det måste du berätta varifrån du behöver ta prov, penis/vagina/hals/anus.

Är du orolig ska du alltid vända dig till sjukvården för råd! Du kan vända dig till alla hälsocentraler i länet eller till STD-mottagningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Du kan även vända dig till ungdomsmottagningen i Umeå, Skellefteå, Vännäs eller Lycksele, läs mer på UMO. Befinner du dig ibland i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan du testa dig i hos RFSL. Du har rätt att testa dig för hiv, det ska vara gratis och du har rätt att göra det anonymt!

Gratis kondomer?

I vår lokal har vi en Kondomeria tillsammans med RFSU Umeå. Här finns gratis kondomer och glidmedel  att hämta när lokalen är öppen. Här kan du även få information om och svar på frågor du funderar över.

Vi tillhandahåller också kondomer och glid på klubben Take Queer och förhoppningsvis snart även på andra platser runt om i Umeå.

Vill du att vi skickar lite kondomer och glid till dig i ett anonymt kuvert? Maila din adress till helena.gard@umea.rfsl.se så ordnar vi det! Är du under 30 och bor i Norrland kan du också beställa från gratiskondomer.nu.

Snacka om sex?

I vårt hivpreventiva arbete ingår våra informatörer inom Colour of Love. De är ute och på festivaler, fester och liknande evenemang för att snacka om sex. Just nu har vi mycket spännande planerat inom HIV och hälsa. Besök gärna colouroflove.se för mer information om du är peppad på att bli informatör!

 

ENGLISH
Sex should be great and fun. By getting educated, practicing safer sex and getting tested for STIs you can have sex anyway you wish. You can read more about sex, testing, and HIV/STIs at  Sexperts.org. You can also read more about HIV in different languages at We are Survivors.

HIV-testing?

To test for HIV is free and you have the right to be anonymous. You can get a valid test result six weeks after you suspect being at risk of infection. When you get tested for an STI, sexually transmittable infection, the health care personnel should ask you about your sexual practice but if they don’t you have to tell them how you want the test taken, from anus/penis/vagina/throat in order to get a valid result. You have the right to get tested for HIV, it is free and you have the right to be anonymous if you want.

If you are worried you can contact the health care! You can get tested at any health center in Västerbotten. If you are in Umeå you can get tested at STD-mottagningen. If you are young you can visit a youth clinic in Umeå, Skellefteå, Vännäs, or Lycksele, read more at UMO. When visiting Stockholm, Göteborg, or Malmö you can get a rapid hiv-test at RFSL.

Free condoms?

At our office we offer free condoms and lube together with out neighbors RFSU Umeå. You can also find information about sex and maybe answers to something you’ve been wondering about.

We also offer condoms and lube at the club Take Queer and hopefully soon at other places in Umeå as well.

 

So you want us to send you some condoms and lube in an anonymous envelope? E-mail your address to helena.gard@umea.rfsl.se and we will fix it for you! If you are under 30 and living in Norrland you can also order from gratiskondomer.nu.