Kontakt

RFSL

Styrelsen
umea@rfsl.se

Valberedning
Rachel McDonald, valberedning@umea.rfsl.se

Utbildning
Klara Nygren, klara.nygren@rfsl.se

Hiv och hälsa
Sanna Hahlin, sanna.hahlin@umea.rfsl.se, 070-795 90 62

Newcomers
Sanna Hahlin,
newcomers@umea.rfsl.se, 070-795 90 62

Besöksadress
Kungsgatan 42, 2 trappor upp
903 25 Umeå

Postadress
RFSL Umeå
Kungsgatan 42
903 25 Umeå