Newcomers

VerksamhetRFSL

Newcomers is a network for LGBTQ asylumseekers, refugees and others who are new to Sweden. We arrange social activities and try to be helpful in any other way we can. Our meetings are held in English but we have volontueers who speak other languages as well on occasion.

RFSL NEWCOMERS UMEÅ SÖKER VOLONTÄRER!

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det finns minst två olika sätt att bidra till vårt arbete.

Bli volontär!

Vem du än är så tror vi att du har något att bidra med och vi är alltid öppna för förslag på hur du skulle kunna hjälpa oss och våra medlemmar.

  • Du kan t ex hjälpa till att organisera och delta på några av våra återkommande möten för och med våra medlemmar.
  • Starta nya aktiviteter! Vill du starta ett språkcafé? Vill du organisera CV-workshops och coacha våra medlemmar i deras jobbsökande? Vill du organisera filmkvällar?
  • Är du en fena på grafisk design och vill hjälpa oss ta fram affischer och flyers?
  • Är du eller studerar du till att bli musiklärare kan du engagera våra medlemmar i musikaliska aktiviteter – eller varför inte sportaktiviteter om du är idrottare. Möjligheterna är många!

Bli kontaktperson!

Som kontaktperson till en hbtq-flykting stöttar du en enskild person med frågor som hen kan tänkas ha. Saker som kan vara viktiga att tänka på är:

  • Många medlemmar behöver stöd och hjälp med praktiska ärenden då det inte alltid är lätt att navigera i samhället som nyanländ. Mycket av den information som tillhandahålls av sjukvården, Migrationsverket och andra institutioner/myndigheter kan vara otillgänglig och svår att hitta för en nyanländ flykting.
  • Olika medlemmar har olika behov. Många ärenden är praktiska, men som kontaktperson finns du också där som en person som medlemmen kan konsultera eller bara prata med.
  • Det är en stor fördel om du kan prata ett eller flera språk utöver svenska och engelska. Spanska, farsi, arabiska, franska, ryska, swahili – you name it!

Det är upp till var och en hur aktiv hen kan/vill vara och vi lägger stor vikt vid att diskutera var och ens möjligheter och förmåga. Ingen volontär/kontaktperson är ensam, utan vi hjälps alla åt och stöttar varandra vid behov. Att vara volontär eller kontaktperson är ett viktigt uppdrag och något som heller inte skadar att kunna skriva om på sitt CV. Vill du vara med och göra skillnad?

Kontakta i så fall Newcomers Umeå, antingen till vår Facebooksida RFSL Newcomers Umeå, eller skicka ett mejl till newcomers@umea.rfsl.se.

Would you Like to Work as a Volunteer for Newcomers?

You are welcome to contact us with or without own experience of asylum seeking.
You can get in contact with us through e-mail
newcomers@umea.rfsl.se
Newcomers is part of RFSL which is a non-profit organization that works with and for the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT). It is non-partisan and not affiliated with any religious organization. We have no affiliation with any authorities such as the Migration Board or the municipality.

Next meeting

Contact us through e-mail and we will let you know!
newcomers@umea.rfsl.se