Kallelse till extra årsmöte

RFSL

RFSL Umeås medlemmar bjuds in till ett extra årsmöte.

En valberedning bestående av två personer bildades under det ordinarie årsmötet våren 2017 med villkoret att det ska hållas ett extra årsmöte för att välja ytterligare en eller flera personer för att komplettera valberedningen. Därför kallar nu RFSL Umeås styrelse till ett extra årsmöte. Årsmötet kommer att äga rum den 9:e november 2017 på RFSL Umeås kontor på Kungsgatan 42, Umeå.

RFSL Umeås medlemmar är välkomna att delta på det extra årsmötet, och får också gärna nominera någon annan eller sig själva till valberedningen. Före årsmötet kommer det att serveras middag kl. 17:00, årsmötet startar kl. 18, och efter årsmötet blir det en social aktivitet för de som är intresserade.

Nomineringar kan skickas till umea@rfsl.se eller göras på plats under det extra årsmötet.

Varmt välkommen!

RFSL Umeås styrelse